Informatie Coronavirus

Beslisboom 'neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school' 0-6 jaar en 6 - 12 jaar

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOINK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen.

De beslisboom kan hier worden gedownload

Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (corona). Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. 
Ga direct naar de handreiking van het RIVM

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden en worden nu vaak geweerd omdat neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus vaak veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij een SARS-CoV-2-infectie en lijken dan ook beperkt bij te dragen aan de transmissie. Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag is. Sinds 1 juni jl. zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief was. Van de ~ 3.500 geteste kinderen van 0 tot 6 jaar was 0,5% positief. Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief. Bij een goede bron- en contactopsporing bij de huidige lage incidentie van COVID-19 wordt het dan niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.

Wel is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de Wpg, kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Deze nieuwe adviezen zijn verwerkt in de LCI-richtlijnen, de handreiking en op de RIVM-website.

Aangescherpte hygiënemaatregelen

Natuurfontein volgt de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor goede hygiëne. Daarom hanteren wij vooralsnog de volgende aanwijzingen:

• Was je handen regelmatig en goed. Op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen) staat een duidelijke uitleg wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan.
• Kinderen dienen bij binnenkomst direct de handen te wassen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Schudt geen handen.
• Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, regelmatig schoon. Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, lichtknoppen en trapleuningen.
• Omdat we als Natuurfontein het grootste gedeelte van de dag buiten zijn, hebben we speciale hygiëneboxen samengesteld. In deze boxen zitten zeep, papieren (hand)doeken, ontsmettingsgel, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes. De handen van de kinderen worden gewassen onder duidelijke instructie en toezicht van de pm-er. Daarna wordt deze gedroogd met keukenpapier. Het kind gooit het papiertje in de prullenbak. Evt. wordt er nog gedesinfecteerd.
• Kinderen kunnen naar binnen, ouders vragen we bij de deur te wachten. Graag afstand houden bij de voordeur. De pm-ers zorgen dat je kind klaarstaat.
• Geef je kind(eren) een eigen drinkbeker mee naar Natuurfontein

Koorts binnen het gezin, mag mijn kind naar Natuurfontein?


‘Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar zijn/haar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?’ Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast gehandhaafd:
• Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
• Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
• Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.

Ouders kunnen de eigen bijdrage voor kinderopvang terugkrijgen

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren? 
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug? 
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ? 
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

FAQ over Corona crisis en de kinderopvang

RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

>