Oudercommissie Westerpark

Wil je meepraten en meebeslissen? De oudercommissie van Natuurfontein behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van je kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Natuurfontein gevoerd wordt door adviezen te geven. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar info@natuurfontein.nl en meld je aan!

Vacature oudercommissie

OUDERCOMMISSIELID m/v
Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van Natuurfontein, het
aanpassen van de openingstijden, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met
klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • Overlegt met het aanspreekpunt van de locatie of de Organisatie Coördinator
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd het aanspreekpunt van de locatie of de Organisatie Coördinator
 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • Onderhoudt contacten met andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij Natuurfontein
 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wij zoeken ouders die:

 • Mee willen praten en beslissen
 • De kwaliteit van Natuurfontein positief willen beïnvloeden

Wij bieden:

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • Administratieve ondersteuning
 • Koffie/thee en versnaperingen tijdens vergaderingen

Nadere informatie kun je inwinnen bij Natuurfontein, door contact op te nemen via info@natuurfontein.nl met
het onderwerp ‘Vacature Oudercommissie’