Onze oudercommissie, wat doet die eigenlijk?

      • De inzet van de oudercommissie is wettelijk verplicht en ons werk wordt meegenomen bij de jaarlijkse keuring van de opvang door de GGD.
      • De oudercommissie vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden aanwezig en de directie van de Natuurfontein.We bespreken dan alle punten die ouders hebben ingebracht. Schrijf ons dus, wanneer je een vraag hebt of een leuk idee!
      • Verder kan de oudercommissie gevraagd, maar ook ongevraagd, advies uitbrengen aan de directie. Je kunt dan denken aan advies over bijvoorbeeld personeelsbeleid, beleid met betrekking tot spel- en andere activiteiten, klachtenafhandeling, wijziging van prijzen.

Contactgegevens Oudercommissie WG Terrein

e-mail: oudercommissiewg@natuurfontein.nl

rekeningnummer: ABNAMRO 470065443 tnv stadvinders OCSWG