Missie, Visie & Strategie

Missie, Visie & Strategie

Natuurfontein, Dé natuur BSO van Amsterdam. De 21e eeuw is een spannend tijd waarin de lerende samenleving centraal staat en alles constant in verandering is. Kinderen krijgen veel prikkels te verwerken elke dag en het is belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Het beleven, ervaren en inspelen op deze continue veranderende omgeving is het uitgangspunt van Natuurfontein. Door veel buiten te zijn, samen te bewegen, ontdekken en ervaren worden de kinderen begeleid en voorbereid op de toekomst. Het coachen en inspireren doen we met behulp van onze drie pijlers;

1.  Leren vanuit (en in) de natuur.

Natuur mag aan de ontwikkeling van een kind niet ontbreken. Hierom leren de kinderen meer over de stads(natuur). De kinderen krijgen een echte ‘natuurbeleving’ door te onderzoeken, ontdekken en ervaren. Vanuit haar of zijn eigen natuur. Wat voel je? Wat zie je? Wat ruik je? Wat proef je en wat hoor je? Door de ervaringen worden de zintuigen geprikkeld en worden de kinderen enthousiast over de natuur en beleven deze op hun eigen manier. Dit resulteert in respect en openheid voor de natuur en alles wat leeft.

2. Hoe word ik een echte Stadvinder?

De term ‘Stadvinder’ is afgeleid van het bekende ‘Padvinder’. Dit staat symbool voor waar Nederlanders altijd zo goed in zijn geweest; op avontuur gaan en de wereld ontdekken en verkennen. En daarbij zoeken naar wat er allemaal mogelijk is in die wereld. Bij Natuurfontein verkennen en ontdekken de kinderen de stad. Want hier is enorm veel te vinden! Om te verzamelen of om iets van te maken. Ook ontmoeten we planten, dieren en interessante mensen. Op deze ontdekkingstochten vinden kinderen groene plekken in de stad waarvan volwassenen vaak het bestaan niet eens weten. Ter plaatse ontdekken zij wat je allemaal kunt doen op deze plekken. En zij leren ook allerlei technieken om te overleven in de stad.

3. Ontwikkeling van het innerlijke kind

Ieder kind is uniek. Beleven, ervaren en creëren is wat het kind nodig heeft in onze samenleving. Ons team geeft het kind een veilige en vertrouwde omgeving zodat er ruimte ontstaat voor zelfontplooiing. Waarin het kind zelf zijn interesses, kwaliteiten en zwaktes kan ontdekken. Met een open blik kan het kind met vertrouwen en zelfkennis zijn of haar pad in de wereld verder ontdekken. De rol van ons team is het kind hierin te ondersteunen en aan te moedigen.  

De lerende organisatie is de basis.

Natuurfontein is een lerende organisatie die zich met de tijd mee ontwikkelt. Wij stimuleren de ontwikkeling van het kind op een natuurlijke manier. Zodat naast de bestaande vormen van onderwijs ook aandacht wordt besteed aan de meer latente kwaliteiten van het kind. Om dit te doen zijn de ouders, het personeel en de organisatie continue met elkaar in verbinding. Wij moedigen betrokkenheid en het delen van kennis en ervaring sterk aan. Omdat wij er in geloven dat dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

Wij werken constant aan de verbetering van de kwaliteit van onze kinderopvang. Hiervoor gebruiken wij bouwstenen die zijn verdeeld in drie lagen rondom pedagogische kwaliteit:

 1. De pedagogische medewerkers: die zorgen voor de creatie en vormgeving van de pedagogische kwaliteit.
 2. De ‘lerende’ organisatie: het team is de motor en is constant in ontwikkeling.
 3. De omgeving: de natuur en omgeving zijn de belangrijkste invloed op ons dagelijkse werk.

Als organisatie zijn wij constant in verandering wat ten goede komt aan de ontwikkeling van jouw kind. Wij willen graag leren en groeien. Wij laten ons beïnvloeden door nieuwe bewegingen in de wereld en zijn een lerende organisatie. De opleiding Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool van Utrecht is één van onze wetenschappelijke verbintenissen. Met hen hebben wij een constante uitwisseling van kennis en ervaring. Door vragen te stellen als:”Wat zien wij over het hoofd en wat weten zij?” en “Wat klopt in theorie maar werkt niet in de praktijk (of andersom)?” werken wij aan continue verbetering. Wij durven te innoveren en zoeken altijd naar optimalisatie.

De ‘Semco-stijl’ is een onmisbare inspiratie voor ons. De revolutionaire Ricardo Semler is een succesvolle Braziliaans ondernemer. Hij heeft een kenmerkende kijk op hoe een organisatie optimaal kan functioneren. Zijn stijl is heel open, de sfeer onder werknemers is gemoedelijk en er is veel vrijheid. Werknemers hebben inspraak op alle bedrijfsonderwerpen en flexibiliteit is een belangrijk onderdeel. Zijn filosofie, en daarmee de onze, is gebaseerd op de volgende tien principes:

 1. Het zijn van een betrouwbaar en geloofwaardig bedrijf.
 2. Eerlijkheid en transparantie waarderen boven alle tijdelijke belangen.
 3. Diensten leveren die door de klant erkend worden als de beste op de markt voor een redelijke prijs.
 4. De klant bedienen met persoonlijke service en verantwoordelijkheid voorrang geven op verdiensten.
 5. Creativiteit stimuleren en de durver ondersteunen.
 6. Iedereen aansporen te participeren en beslissingen die van bovenaf worden opgelegd in twijfel te trekken.
 7. Zorgen voor een informele en aangename omgeving met een professionele houding vrij van vooroordelen.
 8. Zorgen voor een veilige (arbeids-)omgeving en controle van de processen om kinderen, personeel en ouders te beschermen.
 9. De moed hebben eigen fouten te erkennen en te begrijpen.
 10. Gelijkwaardigheid belangrijker is dan rang of functie.

Deze waarden lopen als een rode draad door onze organisatie. Deze vindt je terug bij al onze teamleden en deze worden ook doorgegeven aan de kinderen. Wij staan voor eerlijkheid, kwetsbaarheid, gelijkwaardigheid en kwaliteit. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit het belangrijkste is voor onze toekomst en die van de kinderen..