Kindbeleid

Voeding

De voeding die wij aan kinderen geven is gezond en verantwoord, denk hierbij aan: rijstwafels, crackers met hartig of gezond zoet beleg zoals appelstroop. Onze tussendoortjes rond vijf uur bestaan uit komkommer, tomaat, wortel of een soepstengel. Ook zullen wij met de kinderen regelmatig voeding en dranken maken van oogsten uit de natuur. Zoals brandnetelsoep/thee, vlierbessenjam of bloemensalade. Dit doen we om kinderen bekend te maken met de verscheidenheid aan eetbare planten in de natuur. En om ze het avontuur te laten beleven wat dit eten met zich meebrengt (prikt die brandnetel nog als hij in de soep zit?).

Mentor

Alle kinderen hebben een eigen mentor bij wie ouders terecht kunnen met vragen over hun kind, voor de overdracht of over de ontwikkeling. De mentor zal ook zelf naar de ouder toestappen voor overdracht.

Achterwacht

In de vakanties en / of studiedagen zal er op de woensdag en vrijdag gebruik worden gemaakt van een achterwacht. Dit houdt in dat er een personeelslid alleen opstart van 8.00 tot 9.00 uur en een personeelslid alleen afsluit 17.30 tot 18.30 uur. Er is dan een achterwacht die telefonisch bereikbaar is indien er zich calamiteiten voordoen. Deze persoon zal binnen 15 minuten op de locatie zijn om te kunnen ondersteunen. Er is hiervoor gekozen i.v.m. de personeelskosten die anders te hoog zouden worden, die wij anders aan ouders zouden moeten doorberekenen. Indien er meer dan 10 kinderen worden verwacht zal er een medewerker extra aanwezig zijn op de locatie. Dit kan zowel een stagiair of kantoormedewerker zijn, als ook een PM’er. Dit geldt alleen voor het eerste en/ of laatste uur van de dag. Alle mensen zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Activiteiten/ workshops

De activiteiten en workshops die wij aanbieden zijn zoveel mogelijk in de buitenlucht en in de directe omgeving. Als er gebruik wordt gemaakt van externe beroepskrachten voor workshops dienen deze een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan ons te geven of zullen wij samen met een vaste medewerker op pad gaan. Onze activiteiten zijn gericht op: natuur, kunst, muziek, cultuur, sport en ambachten.

Groepen samenvoegen

Op de woensdag en op rustige dagen in de vakantie zullen de groepen worden samengevoegd. Dit doen we zodat er voldoende speelkameraadjes zijn om een leuke dag mee te beleven. Als wij de groepen niet samenvoegen zouden er op één groep 3 kinderen zitten en op een andere groep 5. Voor de kinderen vinden we het veel leuker om de groepen dan samen te voegen, zodat we een gezelligere groep krijgen waarbij alle kinderen met elkaar kunnen spelen van de verschillende scholen. We maken regelmatig mee dat kinderen niet op dezelfde school zitten, maar elkaar wel kennen van het kinderdagverblijf, zwemles, muziekles of uit de straat. Ook vinden we het belangrijk het vierogenprincipe na te leven en elkaar als collega’s te ondersteunen indien er kleinere groepen zijn.

Locaties samenvoegen

In de vakanties vinden we het erg leuk om met de kinderen van de verschillende locaties bij elkaar op bezoek te gaan. Wij bereiden de kinderen er goed op voor dat dit gaat gebeuren. Het is een feest om te zien hoe nieuwsgierig kinderen zijn en hoe leuk ze het vinden om eens een kijkje bij de andere Natuurfontein kindjes te nemen.

Het samenvoegen kan plaatsvinden indien er op één van de locaties minder dan 16 kinderen aanwezig zijn en het totaal aantal kinderen niet hoger dan 46 wordt. De kinderen worden zoals gebruikelijk op hun eigen locatie gebracht en opgehaald en hebben hun vaste pedagogisch medewerkers (PM’ers) mee. Ouders worden tijdig ingelicht via het vakantieprogramma.

Indeling basisgroepen

Locatie Wilhelmina Gasthuisterrein

  • 11 basisgroepen bestaan uit 1 medewerker met 8 tot 10 kinderen per school. In principe gaan wij uit van 1 medewerker op 8 kinderen, echter gebeurt het wel eens dat één van de kinderen een vriendje mee heeft of dat ouders een ruildag hebben aangevraagd, waardoor er één kind meer per groep aanwezig is. Wij proberen ouders en kinderen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.
  • Iedere medewerker haalt per school 8 á 10 kinderen op en heeft vaste kinderen waarvan zij/hij de mentor is onder haar begeleiding dit is tevens de basisgroep, zij komt samen op een speelplek met andere collega’s die bij dezelfde of een andere school kinderen hebben opgehaald en vormen dan met drie medewerkers een groep van 24 tot maximaal 30 kinderen van gemengde leeftijd 4 tot 12 jaar. De mentor heeft een eet en drinkmoment met zijn basisgroep, daarna kunnen kinderen zelf kiezen met wie ze willen spelen.
  • De groep splitst zich op de buiten speellocatie vanzelf op, de kinderen kunnen kiezen met wie ze willen spelen of ze doen met een aangeboden activiteit mee.
  • Alle kinderen hebben een eigen mentor bij deze mentor kunnen ouders terecht voor vragen met betrekking tot hun kind over de ontwikkeling of voor de overdracht. De mentor zal ook zelf naar de ouder toestappen voor overdracht.

Locatie Westerpark

  • 5 basisgroepen bestaande uit 1 medewerker met 8 tot 10 kinderen per school en 1 basisgroep van 1 medewerker op 6 kinderen zijn (per maart 2015, 10 basisgroepen met 8 á 10 kinderen en 1 basisgroep met 7 kinderen). In principe gaan wij uit van 1 medewerker op 8 kinderen, echter gebeurt het wel eens dat één van de kinderen een vriendje mee heeft of dat ouders een ruildag hebben aangevraagd, waardoor er één kind meer per groep aanwezig is. Wij proberen ouders en kinderen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.
  • Iedere medewerker haalt per school 8 á 10 kinderen op en heeft vaste kinderen waarvan zij/hij de mentor is onder haar begeleiding dit is tevens de basisgroep, zij komt samen op een speelplek met een andere collega die bij dezelfde of een andere school kinderen heeft opgehaald en vormen dan met drie medewerkers een groep van 16 tot maximaal 20 kinderen van gemengde leeftijd 4 tot 12 jaar. De mentor heeft een eet en drinkmoment met zijn basisgroep, daarna kunnen kinderen zelf kiezen met wie ze willen spelen.
  • De groep splitst zich op de buitenspeel locatie vanzelf, de kinderen kunnen kiezen met wie ze willen spelen of ze doen met een aangeboden activiteit mee.