Personeelsbeleid

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Indien medewerkers bij ons in opleiding zijn via de beroeps begeleidende leerweg (werken en leren). Zullen zij per opleidingsperiode meer verantwoordelijkheid krijgen. Er zal per persoon gekeken worden welke verantwoordelijkheden hij of zij aan kan en dit zal in een persoonlijk ontwikkelplan worden verwerkt.

Stagiaires gaan met pedagogisch medewerkers mee als ondersteunend volwassenen. Bij het halen van scholen gaan ze het eerste jaar mee met een gediplomeerd collega. In het tweede jaar van hun opleiding mogen ze ook zelfstandig kinderen ophalen bij scholen daarna voegen ze zich met deze kinderen bij gediplomeerde collega’s die de groep overnemen

Professionele pedagogisch medewerkers

De pm-ers van Natuurfontein zijn pedagogisch geschoold en gediplomeerd (SPW 3) of zijn in het bezit van een ander diploma zoals vernoemd in de CAO Kinderopvang, zoals bijvoorbeeld een opleiding kunstzinnige vorming.