Waarom Natuur(fontein)?

Redenen waarom u voor Natuur(fontein) zou moeten kiezen:

 • Bij Natuurfontein wordt een ratio gehanteerd van 1 begeleider op 8 kinderen (i.p.v.1 op 10).
 • Natuur leidt tot een betere motorische en fysieke ontwikkeling van uw kind.
 • Natuur kan gezondheidsklachten – zoals overgewicht, ADHD en depressies – helpen tegengaan.
 • Na een dagje buiten, in de natuur, zijn de kinderen moe en voldaan en hebben ze een gezonde eetlust.
 • Ervaringen in de natuur bevorderen creativiteit, onafhankelijk denken, verbanden leggen en taalontwikkeling.
 • Uw kind leert al spelend van alles over de natuur in zijn eigen omgeving.
 • Natuur levert betere leerprestaties op.
 • Op jonge leeftijd opgedane natuurervaringen leiden op latere leeftijd tot een meer positieve houding ten opzichte van natuur en milieu.
 • Bij de Natuurfontein eten de kinderen gezond en zoveel mogelijk biologisch, dus producten dicht bij de natuur.
 • Wij zijn dé natuur BSO in Amsterdam!
 • Onze medewerkers hebben hart voor kinderen en natuur; velen hebben volop ervaring met het aanbieden van natuuractiviteiten.

Natuur in de stadlaars

Nog nooit groeiden zoveel kinderen zo ver weg van de natuur op. De druk op de natuur is de laatste jaren groot, waardoor meer groen vervangen wordt door stenen. Opgroeiende kinderen kennen de natuur niet meer waardoor ze deze ook niet meer gebruiken. Dit zijn bevindingen uit meer dan 22 onderzoeken over ‘Natuur voor kinderen’. Natuurfontein wilt hier graag verandering in brengen en laat kinderen de natuur in de stad beleven.

Positieve relatie

Er is een sterk positieve relatie aangetoond tussen schooltuinprojecten en schoolprestaties. Ook het milieubewustzijn (waaronder het eten van groente en fruit) heeft een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van de kinderen. Bewoners uit groene buurten hebben minder gezondheidsklachten (zoals depressies, angststoornissen, hoge bloeddruk, rug- en nekklachten en migraine). Bij kinderen tot 13 jaar is de relatie tussen groen en lagere gezondheidsklachten het sterkst. Daarom gaan de kinderen bij ons zoveel mogelijk naar buiten om te spelen en natuurervaringen op te doen!

Natuur in relatie tot…

De kinderen

Iedereen

Bronnen: IVN Nederland, Nederlands Comité IUCN, Natuurcollege, SME Advies en Veldwerk Nederland.